جهت کسب مشاوره و سفارش آگهی ویژه با شماره ی معاونت سایت 09195674575 تماس حاصل فرمایید.

تهران 22

قوانین و مقررات

با توجه به اینکه سایت تهران 22 بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید، لذا رعایت کلیه قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای ضروری می‌باشد.

موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به صورت زیر آمده است:

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲   ماده۶ ق. .م)

۲تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵  قانون ج.ر  و ماده ۶۴۹ ق.م.ا)

۳انتشار، توزیع ومعامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) (بند۲  ماده۶ ق.م وماده ۱۴ قانون ج.ر)

۴تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده ۱۵  قانون جرایم رایانه ای)

۵استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (بند۱۰ ماده۶ ق.م)

 

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند۱ماده۶ ق.م)

۲اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده۶ ق.م وماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۳اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۴تبلیغ  به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسلام (بند۹  ماده۶ ق.م)

۵نقل مطالب از نشریات ورساناها واحزاب و گروههای داخلی و خارجی منحرف ومخالف اسلام به نحوی که تبلیغ ازآنها باشد. (بند۹  ماده۶ ق.م)

۶اهانت به امام خمینی(ره) وتحریف آثار ایشان (ماده۵۱۴ ق .م.ا)

۷اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) وسایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷  ماده۶ ق.م)

 

ج) محتوای علیه  امنیت وآسایش عمومی

۱تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) باهدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ ق.م..ا)

۲هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده ۵۱۱ق.م..ا)

۳محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران  لطمه وارد کند (بند۱  ماده۶ ق.م)

۴انتشار محتوی  علیه اصول قانون اساسی. (بند۱۲   ماده۶ ق.م)

۵تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۶اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی (بند ۴  ماده۶ ق.م)

۷تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا)

۸تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی ازآنها در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده۵۰۴ ق.م..ا)

۹تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت ومنافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند۵   ماده۶ ق.م)

۱۰تبلیع به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۱۱فاش نمودن وانتشارغیر مجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی (بند ۶  ماده۶ ق.م ومواد ۲و۳ ‌قانون  مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی وماده ۳ قانون ج.ر)

۱۲فاش نمودن وانتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۳فاش نمودن وانتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۴انتشار غیر مجاز مذاکرات  غیرعلنی مجلس شورای اسلامی (بند۶   ماده۶ ق.م)

۱۵انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی(بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۶انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

 

د) محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی

۱اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. (بند۸  ماده۶ ق.م ومواد ۶۰۹و۷۰۰ق.م.ا)

۲افترا به مقامات، نهادها وسازمان های حکومتی و عمومی. (بند۸   ماده۶ ق.مطبوعات و۶۹۷ ق.م.ا)

۳نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها وسازمانهای حکومتی.(بند۱۱  ماده۶ ق.م و ۶۹۸ ق.م. ا)

 

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)

۱انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یانرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار  می رود. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۲فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذر واژه ها وداده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می کند. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۳انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای ومخابراتی. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۴آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده۲۱   قانون ج.ر)

۵انتشار فیلتر شکن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۶انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی.(قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور وسایر قوانین

 

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

۱انتشار وسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف ق. م.ا و  قانون ج.ر)

۲معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات.اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۳عرضه تجاری آثار سمعی وبصری  بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۴تشویق وترغیب  به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای وماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

 

 و)  محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت  به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با  سایرجرایم)

۱انتشار محتوی حاوی تحریک،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخود کشی(ماده ۱۵  قانون ج.ر)

۲تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۳باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تار نماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

۴تشویق  تحریک وتسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه  عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده ۴۳ ق.م.ا)

۵تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳  ماده۶ ق.م)

 

** *طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.

 

با سپاس فراوان ، سایت اطلاعات منطقه 22 تهران


ثبت آگهی رایگان